Om Optiken

Villaföreningen OPTIKEN.


Villaföreningen OPTIKEN är en intresseförening av fastighetsägarna vid Kikarvägen, Tubvägen, Linsvägen och Prismavägen i Viksjö, Järfälla kommun.Föreningen ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen - här avses bl.a. samordning av inköp, kontakter och korrespondens med kommunala och andra organ, förmedling av praktiska råd och tips angående våra fastigheters underhåll etc. - samt verka för ordning och trevnad inom vårt område.

Föreningen har även till uppgift att samordna skötsel av de gemensamma grönytorna utmed Råstensvägen mellan föreningens gator.