Gräsklippning

Gräsklippning av våra gemensamma fastigheter.


Vi provade en modell med delat ansvar för gräsklippning under 2017. Det innebär att varje gata ansvarar för "sin" yta.

Detta försök föll mycket väl ut, och vi fortsätter med detta under 2019.


De gula ytorna är våra gemensamma fastigheter, men för att få en snygg och trevlig omgivning, så klipper vi normalt alla de röda ytorna också. De röda ytorna tillhör kommunen.