Styrelse

Styrelsen i Optikens Villaförening 2022
Ordförande              Amar Kamil                   Tubvägen  7                        

Vice ordförande       Göran Nilsson               Kikarvägen 16

Kassör                      Mari-Anne Fridlund     Kikarvägen  9

Sekreterare              Stefan Gustafsson         Tubvägen 21             

Gaturepresentant     Tom Lilja                      Kikarvägen 4                  

Gaturepresentant     Stefan Gustafsson        Tubvägen 21                 

Gaturepresentant     Aneta Kopec                 Linsvägen 10                      

Gaturepresentant     Rebecca Hasselroth     Prismavägen 14           

Revisor                     Thomas Gustavsson     Tubvägen 17

Revisor                     Sven C G Andersson    Tubvägen 20


Valberedning            Thomas Bystedt           Linsvägen

                                  Björn Ängsbo              Tubvägen

                                 Hans Eriksson              Prismavägen

                                 Staffan Olsson              Linsvägen
 


E-mail till styrelsenstyrelsen@optiken.se