Styrelse

Styrelsen i Optikens Villaförening 2019
Ordförande              Göran Nilsson             Kikarv 16                 e-mail till Göran Nilsson         

Vice ordförande       Aneta Kopec               Linsvägen 10

Kassör                      Mari-Anne Fridlund  Kikarv 9

Sekreterare              Stefan Gustafsson      Tubvägen 21              e-mail till Stefan Gustafsson

Gaturepresentant     Jan Werner                Kikarv 5                    e-mail till Jan Werner

Gaturepresentant     Alexander Petersson  Tubv 2                 

Gaturepresentant     Sandra Bergstedt         Linsv 8                      

Gaturepresentant     Peter Arrhén             Prismav 7            

Revisor                     Thomas Gustavsson   Tubv. 17

Revisor                     Sven C G Andersson  Tubv. 20


Valberedning            Thomas Bystedt        Linsv 

   Björn Ängsbo          Tubv

  Olle Forslund           Kikarv

  Hans Eriksson         Prismav