Bilder


Bilder från vårt område i nutid och dåtid.

Byggplats 1970-71. Det närmaste huset i bild är visningshuset som byggdes,  Prismav 2.

Detta var det första hus som byggdes på området och var avsett som visningshus, Detta blev klart innan resten av området var färdigbyggt. Nu var det dock så att SIAB ansåg att alla tomter och blivande hus skulle vara sålda innan någon visning kunde ske. Anledningen uppgavs vara att annars kom det så mycket folk (!!!)

Bilden är tagen från nuvarande Siktvägen

Foto: Tommy Granholm

Bilden är tagen från visningshuset på Prismavägen. De 6 färdiga husen längst bak i bilden, är Kikarvägen 1-11. Även nr 18 & 20 är på god väg.

Foto: Göran Nilsson

En Volvo NB88 har tippat ett lass jord på Kikarvägen.

Utefter Mälarvägen låg det fram till omkring 1970 några handelsträdgårdar och växthus där nu bl.a. Afton- och Särlavägarna ligger. Allt jämnades med marken och en ofantlig jordhög skrapades ihop. Denna hög med fin trädgårdsjord köptes av några av de nyinflyttade i vårt område och lastbilar transporterade all jord till flera av områdets tomter. Fortfarande kan små plana glasbitar från de gamla växthusen hittas i jorden om man gräver en bit ned.

Foto: Göran Nilsson

Färdiga krypgrunder på Kikarvägen. Till höger längst bak syns elcentralen utmed Råstensvägen, mellan Kikarvägen och Polygonvägen.

Foto: Göran Nilsson