Elsäkerhet


Elcentraler, jordfelsbrytare etc

Jordfelsbrytare bör finnas I varje hus. Har du inte låtit installera en, beställ en redan imorgon.


Den ger inte ett 100%-igt skydd, men rekommenderas ändå starkt.


Jordfelsbrytaren MÅSTE installeras av behörig elektriker.

Anslutningarna i säkringsskåpet bör kontrolleras. Våra hus är över 40 år gamla, och kabelanslutningarna kan ha lossnat med åren p.g.a värme I ledningarna.

Kontrollen ska göras av behörig elektriker.