Lås och Larm


Lås, inbrottsskydd, larm etc.

Inbrottslarm är en bra metod att avskräcka objudna inkräktare, men det enda sättet att helt hålla dessa utanför är ett bra s.k. skalskydd. D.v.s bra lås, brytskydd på dörrar och fönster och inte minst vaksamma grannar.


Ett normalt villainbrott är över på 5-10 min, så det är sällan polis alt vaktbolag lyckas ta tjuvar  på bar gärning inne i bostaden.


Konfrontera aldrig inbrottstjuvar själv. Observera och ring 112.