Värme och sanitet


Uppvärmning, eldning, vatten och avlopp

Utedelen på värmepump bör skyddas antingen med ett enkelt skärmtak, eller en elegantare inbyggnad.