Yttre underhåll

Yttre underhåll. Tak, väggar, målning mm

Tänk på att ta hand om vattnet från dina stuprör om du byggt om ditt tak. Låt det inte rinna ut nära husgrunden, eftersom du då riskerar att det tränger ner i krypgrunden, med fruktskador på bottenplattan och överliggande träkonstruktioner  som följd.

Ju längre ut från grunden rännan slutar, dess bättre, men MINST 1 meter från grundsockeln. Det bästa är om stuprören är anslutna till kommunens dagvatten-nät.