Information

Datumparkering


Inom vårt område (och hela Järfälla Kommun),råder datumparkering alla dagar kl 00-15.


Det innebär att du ska parkera på vägsida med OJÄMNA husnummer, JÄMNA dagar.


Ex. Parkerar du bilen på kvällen den 18:e ska du parkera på den JÄMNA sidan.

      När klockan då blir 00:00 den 19:e står du på den jämna sidan, och alltså rätt.


Tänk också på att detta gäller ända fram till kl 15 på eftermiddagen.


För mer info, se kommunens hemsida


http://www.jarfalla.se/vagar--trafik/trafik-och-gator/parkering/datumparkering.html

Stoppförbud


Inom vårt område (och hela Järfälla Kommun), råder stoppförbud på vändplaner.